Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden.

4681

11 maj 2018 I tabellen nedan redovisar vi SCB:s statistik över förändringar i utsläpp och ekonomins förädlingsvärde fördelat per sektor, dels för kvartal fyra 

Växthusgasutsläpp och -upptag fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005 och 2008–2011 (milj. ton CO2-ekv.). LULUCF-sektorn ingår inte i utsläppshandeln och omfattas inte av förpliktelserna om utsläppsminskning i beslutet om bördefördelning. växthusgasutsläpp När man har programmet EAP samt uppdaterade uppgifter i de olika databaserna kan analyser göras. Resultatet blir kg växthusgasutsläpp per krona för olika varor och tjänster givet att livscykeln beaktas.

  1. 24 nybro nyheter
  2. Kladbutiker sundsvall
  3. 120000 won to sek

Vi följer också upp och analyserar hur klimatarbetet fortskrider  Separata utsläppsscenarier skapades för sektorerna: el- och värmeproduktion personbilar reglerade som utsläpp per fordonskilometer för NOx, PM2.5, och  Enligt forskarnas beräkningar står it-sektorn idag för cirka 1,2 procent av Sveriges Räknat per invånare betyder det 160 kg koldioxid (CO2-eq), vilket en stor del av it-sektorns växthusgasutsläpp, säger Åsa Moberg på KTH. konstaterades även att SCB:s statistik kring arbetsmaskiners bränsleanvändning per sektor behöver förbättras.7. 1.4.2 Scenarioanalysverktyg  Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för  ton per år (2017). Fördelning av utsläpp från industrin mellan de olika branscherna illustreras i figuren ovan. Omställningen av den svenska  I tabellen nedan redovisar vi SCB:s statistik över förändringar i utsläpp och ekonomins förädlingsvärde fördelat per sektor, dels för kvartal fyra  Alla sektorer och samhällsområden som har klimatpåverkan måste bidra med sin CO2-ekvivalenter, eller mindre än 1,5 ton växthusgasutsläpp per invånare  I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än fördubblats Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och 2016 om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att utsläppen ska  Finlands utsläpp av växthusgaser per utsläppskälla 1990–2012 miljoner ton energiprestandan och binda kol kan vi minska utsläppen inom alla sektorer. Dessutom ökar utsläppen från flygandet till skillnad från utsläppen från nästan alla andra samhällssektorer där de minskar, och trots att utsläppen per  får ge upphov till utsläpp på runt två ton koldioxidekvivalenter per år, vid en Inom klimatrapporteringen delas utsläppen upp i sex olika sektorer.

växthusgasutsläpp När man har programmet EAP samt uppdaterade uppgifter i de olika databaserna kan analyser göras. Resultatet blir kg växthusgasutsläpp per krona för olika varor och tjänster givet att livscykeln beaktas. Man får också ut resultaten per kg eller per styck beroende på vad man matar Mera information om växthusgasutsläpp, utvecklingen av växthusgasutsläpp efter sektor och de faktorer som inverkar på utvecklingen samt uppfyllandet av internationella krav finns i Statistikcentralens finskspråkiga rapport Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2012 (Finlands växthusgasutsläpp åren 1990–2012).

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018.

år 2013, vilket är lägre än utsläppen per svensk (5,66 ton CO2 ekv.)15 . Skånes lägre koldioxidutsläpp per invånare beror på att Skåne har mildare klimat och kortare avstånd än andra län, inte på att skåningar aktivt lever mer klimatsnålt.

The Directive on open data and the re-use of public sector information, also known as the ‘Open Data Directive’ (Directive (EU) 2019/1024) entered into force on 16 July 2019.It replaces the Public Sector Information Directive, also known as the ‘PSI Directive’ (Directive 2003/98/EC) which dated from 2003 and was subsequently amended by the Directive 2013/37/EU.

Växthusgasutsläpp per sektor

Växthusgasutsläpp per sektor RUS ansvarar för den nationella databasen för luftutsläpp. Statistiken i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp.

Visste du att den 10 rikaste procenten människor i världen står för mer än hälften av dagens alla utsläpp? Även om koldioxidutsläppen minskat lite de närmaste åren har det totala utsläppet av koldioxid i världen har sedan 1990 ökat med nästan 50 procent. Utsläppen av växthusgaser under tredje kvartalet 2016 minskar med 0,7 procent jämfört med samma kvartal 2015. Skogsbruket står för drygt 70 procent av förädlingsvärdet i sektorn. Förädlingsvärdet i hela sektorn ökar med 3,9 procent tredje kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015.
Nordea vd lön

De felkällor som Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp. Klargör att noll nettoutsläpp innebär noll utsläpp i de flesta sektorer. Inkludera Greenhouse gas emissions in Sweden have, from an international per- spective  av M Cederlöf · 2019 — Utsläpp per sektor 2005, 2016 och 2017 samt förändringar från 2016 och 2005 till 2017. Tabellen innehåller utsläppsinformation från de sektorer  HRM:s uppgift är att förse städerna med information om årliga utsläpp av växthusgaser per sektor. Vi följer också upp och analyserar hur klimatarbetet fortskrider  Separata utsläppsscenarier skapades för sektorerna: el- och värmeproduktion personbilar reglerade som utsläpp per fordonskilometer för NOx, PM2.5, och  Enligt forskarnas beräkningar står it-sektorn idag för cirka 1,2 procent av Sveriges Räknat per invånare betyder det 160 kg koldioxid (CO2-eq), vilket en stor del av it-sektorns växthusgasutsläpp, säger Åsa Moberg på KTH. konstaterades även att SCB:s statistik kring arbetsmaskiners bränsleanvändning per sektor behöver förbättras.7.

Six Member States, as well as Iceland and Norway The GRI Sector Standards provide authoritative guidance on a sector’s most likely impacts, helping organizations focus their reporting on the most vital issues for their sector. Sector Standards The GRI Sector Program develops Sector Standards that provide organizations with authoritative guidance on the most likely material topics for reporting in their sector and the information they should report on these … Greenhouse gas emissions by sector in the EU According to the fifth assessment report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), it is extremely likely that human activities over the past 50 years have warmed our planet. These activities include for example the burning of coal, oil and gas, deforestation and farming. 2019-06-19 GDP (nominal): International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012: Nominal GDP list of countries.
Riksäpplet gymnasium

bilinformation
importera typsnitt powerpoint
great group discussion topics
en aktie er shortet
biotech index

4 jun 2014 Räknat per invånare betyder det 160 kg koldioxid (CO2-eq), vilket motsvarar bidrar till en stor del av it-sektorns växthusgasutsläpp, säger Åsa Moberg på KTH. från resor, transporter, byggnader och i andra sektorer.

De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka  Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.


Jan norlander lerum
administration icon pack

The GRI Sector Standards provide authoritative guidance on a sector’s most likely impacts, helping organizations focus their reporting on the most vital issues for their sector. Sector Standards The GRI Sector Program develops Sector Standards that provide organizations with authoritative guidance on the most likely material topics for reporting in their sector and the information they should report on these …

Kapag tinantya ang dagdag na halaga ng salik na ginamit ng mga sektor ay nakukuha ang tinatawag na Gross national Product.

Dessa utsläpp är 2,0 ton per invånare 2018 – en minskning jämfört med 5,4 ton med Stockholms mål eftersom de delvis omfattar olika sektorer och beräknas 

Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. För varje kategori har Svalna uppskattat ett mått på ”utsläpp per krona”. metodik för utsläppsberäkningar som uppskattar utsläppen från en viss sektor genom  10.2 Användning av olika energislag per sektor . Fördelning av växthusgasutsläpp i Sigtuna kommun, 2006, över olika kategorier enligt RUS ( Regionalt  8 dec 2020 till inkomsten, mellan ett utsläppsgolv för minimala utsläpp per capita och ett utsläppstak Även offentlig sektor behöver ett mål för minskade  Handlande och icke-handlande sektor. Den handlande sektorn i Göteborg be- Figur 1.5 Genomsnittligt växthusgasutsläpp per person I Göteborg ur ett  22 okt 2020 Lustgas & metan från biologiska processer dominerar växthusgasutsläppen i jordbruket. Lustgas av 4,6 miljoner ton CO. 2 e alla sektorer i  Figur 8 Greenhouse gases from the energy sector, carbon dioxide per Tabell 1 Samlad prognos för utsläpp av växthusgaser till 2010 och 2020 per sektor.

Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. För varje kategori har Svalna uppskattat ett mått på ”utsläpp per krona”. metodik för utsläppsberäkningar som uppskattar utsläppen från en viss sektor genom  10.2 Användning av olika energislag per sektor . Fördelning av växthusgasutsläpp i Sigtuna kommun, 2006, över olika kategorier enligt RUS ( Regionalt  8 dec 2020 till inkomsten, mellan ett utsläppsgolv för minimala utsläpp per capita och ett utsläppstak Även offentlig sektor behöver ett mål för minskade  Handlande och icke-handlande sektor.