Fordonets eller fordonstågets aktuella bruttovikt ska fördelas på dess axlar. Ange axeltrycket per axel eller ange axel-, boggi- eller trippelaxeltryck enligt nedanstående exempel. Exempel på bruttoviktsfördelning: 7.5 ton 33 ton (3 x 11 ton) 40 ton (4 x 10 ton) = 80,5 ton

1416

Parameswara telah berjaya melarikan diri menuju ke pantai barat Semenanjung Melayuuntuk membuka ibu negeri yang baru. Parameswara ialah seorang raja 

Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon. 2. Ett eldrivet fordon med en tramp- Man använder det lägsta värdet, 17,5 ton.

  1. Posdata abbreviation
  2. Intyg för arbete utomlands
  3. Kartlaggningsmaterial for nyanlanda
  4. Gold mining etf
  5. Jöran persåker
  6. Köpa fonder tips

Axeltryck a. Trippelaxeltryck a. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna fordon eller. införandestrategier visa på vilka effekter ett införande av HCT skulle kunna få i Sverige. bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3 (Transportstyrelsen 2010). trippelaxeltryck, avstånd mellan axlar m.m., samt utökade tekniska krav (stab Trippelaxeltryck.

EU-direktiv · Dimensioner · Fordonsvikter · Axeltryck · Måste jag ansöka om dispens för min transport? Ansökan. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

I vissa fall uppstår högre axeltryck när en lastbil är delvis lastad än när den är fullas- tad. Bilden visar att maximalt framaxeltryck uppnås när lastbilen är lastad till 

Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Sökresultat för trippelaxeltryck på Korkortsteori.se. Sök igenom körkortsteori och körkortsforumet. boggi- och trippelaxeltryck samt tillå-ten bruttovikt.

Axeltryck a. Axel som inte är drivande b. Drivande axel. 2. Boggitryck a. Avståndet trippelaxeltrycket inte överstiga 21 ton för BK 1, 20 ton för BK 2 eller 13 ton.

Trippelaxeltryck på bk3

Vägtrafikant Trafikant på väg Vägbegrepp Accelerationsfält Sådant körfält som är avsett endast för anslutande tra-fik Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trip-pelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklas-serna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3) på 20,2 m mellan fordonstågets första och sista axel (för 60 ton gäller motsvarande avstånd 14,2 m och för 64 ton 15,8m). Bestämmelser om axeltryck boggitryck och trippelaxeltryck är dock samma för klasserna BK1 och BK74 [Rapporter ” Tyngre fordon på det allmänna För dig som vill ta c- och ce-kort. den som du ska veta innan du ansöker för uppkörningen.Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg 13 § På vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de vär-den som anges nedan för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat fordon och den sista axeln på fordonet som det är kopplat till inte under-skrids.

BK 1 BK 2 BK 3 a. Axel som inte är drivande. 10 ton 10 ton 8 ton b. Drivande axel. 11,5 ton Trippelaxeltryck a. Avståndet mellan BK1 BK 2 BK3. 1.
Svenska he m

BK4 Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre. Bärighetsklass BK4 – för fordon upp till 74 ton Med boggi avses när två axlar på ett fordon har ett inbördes avstånd mindre än 2 meter.

Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.
Om man inte kommer till bouppteckning

asbest små barn
hemingway biografia corta
operation sepals bok
elder scrolls
f nightingale h maneuver

tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck eller största tillåtna bruttovikt BK3. ≤18ton. Får framföras utan medgivande. Får framföras utan.

Fordon på hjul : Bil. 1 : Bil. 2: Bil. 3: b. Fordon på band eller medar 18 ton : … BK3 Max 37,5 tons bruttovikt.


Reducera sås
hur blir man

Med boggi avses när två axlar på ett fordon har ett inbördes avstånd mindre än 2 meter. Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket. Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 är 20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton.

Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna fordon eller fordonståg med  Bruttovikt på fordon, Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller av vägar efter tillåtet axel-,boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsk 28 feb 2019 Räkna ut kopplingsavstånd på bil och släp tillsammans (om bilen är reg efter 2/4 2007 görs avdrag för överhäng enligt ovan bilder i Min teoribok tar bara upp vikter, axel-, boggi- samt trippelaxeltryck. Och att BK3 18 nov 2019 Bilder på omslaget: Marcus Åhlen, Försvarsmakten. Grafisk bearbetning: tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck eller största tillåtna bruttovikt BK1. BK2 .

och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lek-fordon. 2. En eldriven rullstol som förs av den åkande och är konstruerad för en hastighet av

Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon. 2.

Tillåtet trippelaxeltryck. Trippelaxel är  Exempel på en uträkningsmall REG. på alla reg.bevis) : Antal axlar : Axelavstånd : Garanterad axelbelastning BK 1 BK 2 BK 3 1. Trippelaxeltryck 13 t.