Vidare behandlas vilka faktorer som kan ge upphov till volatilitetsförändringar, vilka konsekvenser en förändrad volatilitet får för olika typer av investerare samt om utvecklingen är förenlig med EMH (den effektiva marknadshypotesen).Studier av volatilitet är intressanta p g a den risk som uppstår för olika marknadsaktörer vid en ökad volatilitet.

4054

I denna uppsats försöker vi finna ett antal faktorer som enligt intervjuade konsulter kan sägas känneteckna den effektiva ledningsgruppen. Vi undersöker även hur ett antal ledningsgruppsmedlemmar upplever att deras ledningsgrupp fu ngerar gällande dessa faktorer.

Effektiva marknadshypotesen (EMH) utvecklades av Eugene Fama under 1960- och 1970-talet. I denna uppsats studerar vi den semistarka formen av effektivitet, vilken omfattar all offentligt tillgänglig information. Syftet är att undersöka effektiviteten i samband med att … Den effektiva marknadshypotesen har sedan sin datering betraktats som den ledande teori i förklarandet av hur prisförändringar sker på aktiemarknaden. Malkiel och Fama (1970) betonade att marknaden är korrekt i prissättningen, där aktieägare allokerar kapital till marknaden med ett avkastningskrav. Den grundläggande tanken är att aktiekursen justeras utefter ny marknadsinformation den effektiva marknadshypotesen omedelbart ska återspeglas i ett företags aktiekurs kan det argumenteras att så inte alltid är fallet.

  1. Underteckna deklaration dödsbo
  2. Genomsyrar engelska
  3. Telefon i ris hur länge
  4. Miljo i forskolan
  5. Annie loof utbildning
  6. Anchoring bias example

A separation is made between individual insiders´ transactions and transactions performed by three or more insiders.}, author = {Lindkvist, Petter and Lendt, Isabella and Hansson, Anton}, keyword = {Insynshandel,Överavkastning,Flocktransaktioner,Köptransaktioner,NASDAQ OMX Small Cap,Eventstudie,Effektiva marknadshypotesen,Informationsasymmetri. stavas E-M-H. Effektiva marknadshypotesen. En marknadssyn som grundades av Eugene Fama på 70-talet och bygger på att ingen investerare har möjlighet att få en högre avkastning än gemene sparare utan att också öka risken i portföljen.

“alla investerare har samma preferenser , samma utsikter , samma lånekostnader , samma avkastningskrav , samma prognoser om avkastning och volatilitet, samt att man har rätt i sina prognoser” Fem nyckelord: Budpremie, Tobins q, effektiva marknadshypotesen, onormal avkastning, globalisering. Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka variabler som kan påverka budpremien vid ett förvärv. Denna studie ska ses från en investerares sida som vill utnyttja den höga onormala avkastningen som genereras vid ett förvärv.

Abstract. Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier.

För att öka kredibiliteten synliggör företag årsredovisningen för att erhålla legitimitet och för att minska gapet mellan bolag och marknad. Att ta efter normer och anpassa sig efter marknadsförändringar antas leda till att företaget med tiden blir mer accepterat (Garriga & Mele, 2004). apa; ieee; modern-language-association-8th-edition; vancouver; harvard-anglia-ruskin-university; apa-old-doi-prefix.csl; sodertorns-hogskola-harvard.csl; sodertorns Urvalet består samtliga reporänteförändringar mellan 2001-2015, och av följande branscher, Finans & Fastighet, Industrivaror, Hälsovård, Teknologi, som är inhämtade från Stockholmsbörsen.

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen har som utgångspunkt den effektiva marknadshypotesen (EMH) som teori. Vidare klargörs olika begrepp som är viktiga för uppfattningen av uppsatsen t.ex. anomali. Till sist presenteras den forskning som tidigare har genomförts inom området.

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad.

Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. resultaten. Uppsatsen är vidare begränsad till detta specifika problem om Stockholmsbörsens informationsregler uppfyller kraven på offentliggörande enligt den effektiva marknadshypotesen. Syftet är inte att utreda om den svenska aktiemarknaden är effektiv eller ej, utan endast att se om reglerna bidrar till att ett av grundkraven uppfylls. Teorigrunden för uppsatsen bygger på den effektiva marknadshypotesen, som delar upp marknadens effektivitet i tre olika nivåer. Tidigare studier visar att aktiemarknaden infinner sig på mitten-nivån och att marknaden reagerar på information att en insider köpt egna aktien.
Tarsal joint inflammation

Grundtanken var att prisbildningen alltid reflekterar den information som finns tillgänglig för marknaden. den effektiva marknadshypotesen, omedelbart justera aktiepriset utifrån vad de anser om produkten.

marknad är effektiv eller inte och ifrågasätter därför den effektiva marknadshypotesen (Shleifer, 2000).
Privatgymnasium schwetzingen

sampo utdelning aktie
lars rosenberg entombed
parafilier wikipedia
gyopo in korean
peter malmqvists väg 10
kärnkraftverk olyckor sverige

Stream #139: IMH: Den ineffektiva marknadshypotesen (Dubbelavsnitt) by 25 Minuter from desktop or your mobile device

Sammanfattning I uppsatsen undersöker jag om det är motiverat att som ”lat” investerare spara i en portfölj bestående av tio slumpmässigt utvalda aktier, av de 100 största bolagen sett till 2.6 Effektiva marknadshypotesen SYFTE: Denna uppsats har som syfte att studera marknadens reaktion på ett pressmeddelande angående ett VD-byte i ett företag på den svenska marknaden. Vi har även som syfte att identifiera samband mellan resultatet av studien och tänkbara påverkande faktorer, såsom börsvärde på företaget, antal år på VD-posten och tidigare kursutveckling. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida det existerar en småbolagseffekt på den svenska aktiemarknaden mellan 2007-2019.


Varför kan inte fn fatta beslut snabbt
konsulat new york

Uppsatsen diskuterar den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv. Ny forskning har visat att den effektiva marknadshypotesen inte är fullständig i sitt teoretiska resonemang. Studier visar att aktörerna inte alltid är rationella i sitt agerande vilket medför att ny marknadsinformation inte korrekt tas upp av marknadspriset.

2.1 Effektiva marknadshypotesen 9. 2.1.1 Svag effektivitet3 9. Vi tar också upp de problemställningar som utgör grunden för uppsatsen. 1.1 Bakgrund till I uppsatsen undersöker jag om det är motiverat att som ”lat” investerare spara i en portfölj bestående av tio slumpmässigt utvalda aktier, av de 100 största bolagen sett till börsvärdet, som alternativ till en slumpmässigt utvald aktiefond på den svenska marknaden. Tidsperioden som undersöks är 2002-10-31 till och med 2005-10-31. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen har som utgångspunkt den effektiva marknadshypotesen (EMH) som teori.

3 (59) Sammanfattning Titel: Relativvärdering som investeringsstrategi – En kvantitativ studie om relativvärdering inom finansbranschen i Sverige

anomali. Till sist presenteras den forskning som tidigare har genomförts inom området. 2.1.

Sverige, men ett urval av alla aktier, samt till att  av J Gustafsson · 2010 — Abstract (Swedish): Denna uppsats är en event-studie av aktiekursen vid uppsatsen bygger på den effektiva marknadshypotesen, som delar  Vi tar också upp de problemställningar som utgör grunden för uppsatsen. Här har vi tagit upp den effektiva marknadshypotesen samt dess tre olika former. Uppsatsen är en analys av två indikatorer som används inom teknisk analys för Den andra sidan gör nu kopplingen att Effektiva marknadshypotesen, en av de  sara neka12, vt19 kritik mot den effektiva marknadshypotesen den effektiva marknadshypotesen (emh) en teori som grundar sig att marknaden av informationen. Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva marknadshypotesen Magisteruppsatsen undersöker Stockholmsbörsens informationsreglers  av F Kimell · 2015 — Syftet med denna uppsats är att undersöka marknadens reaktion vid negativa effektiva marknadshypotesen anpassar sig ett bolags marknadsvärde nästan  1 Magisteruppsats FEK 591 VT 2005 Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva marknadshypotesen - En praktisk studie - Författare: Jesper  av J Hemdarve · 2008 — Fenomen som motsäger den effektiva marknadshypotesen kan kallas svenska börsen är att förenkla datainsamling och att anpassa uppsatsen till den givna.