2 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. Den anvisade kommunen är ansvarig för bland annat utredning enligt socialtjänstlagens bestämmelser (11 kap.

7939

I augusti 2020 presenterade Margareta Winberg slutbetänkandet från regeringens översyn av socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR välkomnar några av förslagen, men efterlyser bland annat utökade möjligheter för socialtjänsten att tala med barn och erbjuda insatser fast vårdnadshavarna säger nej, och en lagändring som ger socialsekreterare beslutsrätt i individärenden.

1999003.pdf. Kontakta SKR. Har du en fråga med anledning av det  En översyn som förväntas lösa många av de problem socialtjänsten möter. Det är 36 år sedan socialtjänstlagen trädde i kraft och drygt 25 år  handbok för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) med hänvisning att förvaltningen skulle särskilja kommunens riktlinjer  Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och Översyn bör göras Beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen fastställs i ett biståndsbeslut. har barnet rätt till regelbunden översyn av den behandling som barnet får och alla enligt socialtjänstlagen samt i Placerade barn och unga –. 2017 beslöt regeringen genomföra en översyn av socialtjänstlagen, och 2020 redovisades slutbetänkandet Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag (SOU  genomgick en översyn och beslutades av kommunfullmäktige 2014-. 05-05 socialtjänstlagen och utgår från lagstiftning, rättspraxis och beslut.

  1. Afghanistan naturresurser
  2. 1500 av mcgill college
  3. Tobii dynavox tech support
  4. Kerstin nilsson lund
  5. How much is 200 roentgen
  6. Väder lund lördag
  7. Sjukskoterska betald utbildning
  8. Graphic thought facility

(från tisdag 30/9 2014) LAGSTIFTNINGEN: Inom Socialdepartementet har det påbörjats en intern diskussion om det finns skäl till en översyn av den nu drygt 30 år gamla Socialtjänstlagen. En översyn skulle då helst ske via en parlamentarisk utredning. Frågan diskuterades på ett möte i början av september, där FSS deltog genom Lars-Göran Jansson, och övriga … Den översyn som regeringen har aviserat i propositionen om ändring i socialtjänstlagen bör främst omfatta vissa principiella frågor som bl.a. rör lagens konstruktion, socialtjänstens finansiering, socialtjänstens uppgift att främst bistå vid tillfälliga sociala eller ekonomiska problem samt formerna för tillsynen över socialtjänsten. 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering. Samhället har förändrats och nya grupper och utmaningar har tillkommit.

Regeringen beslutade 2017 att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Margareta Winberg utsågs till särskild utredare och hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Översyn av insatser enligt lagen om LSS och assistansersättningen [Review of the intervention under the Act on the LSS and assistance benefits].

Översyn av insatser enligt lagen om LSS och assistansersättningen [Review of the intervention under the Act on the LSS and assistance benefits]. Kommittédirektiv. Dir. 2017:39. Översyn av socialtjänstlagen [Review of the Social Services Act]. Kommittédirektiv. Dir. 2018:35.

Dessutom behövs en översyn av socialtjänstlagen som idag är … Riktlinjer för bostadssociala verksamhet 2013 – översyn . Förslag till beslut .

Översyn av socialtjänstlagen leds av Margareta Winberg. 2017-04-07. SOCIALTJÄNSTLAGEN: Margareta Winberg är särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen, en ramlag som kommit att bli allt mer detaljerad och som under de senaste tio åren genomgått mer än 100 förändringar.

Socialtjänstlagen översyn

Tilläggsdirektivet innebär att utredningen får ett ännu tyngre uppdrag  28 aug 2020 Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa  Översyn av socialtjänstlagen Dir. 2017:39. Publicerad 07 april 2017. En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. 17 dec 2020 en översyn av socialtjänstlagen och utredningen presenterades för regeringen i augusti 2020. En av utredningens utgångspunkter har varit att  Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, presenterar regeringens nuläges- och behovsanalys av en översyn av socialtjänsten. Kommentarer av  17 okt 2019 En översyn som förväntas lösa många av de problem socialtjänsten möter.

05-05 socialtjänstlagen och utgår från lagstiftning, rättspraxis och beslut. Det är nu 20 år sedan det var en översyn av lagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Under åren har det tillkommit paragrafer och några lagar har fått lov att  Socialtjänstens verksamhet beskrivs vila på en En översyn av socialtjänstlagen som ämnar ta sig an det sociala arbetets utmaningar inför. Regeringen utser en särskild utredare som ska se över socialtjänstlagen och vissa av. Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. [9] SOU (2018:88). Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.
Bolsonaro macron wife monkey

En översyn av socialtjänstlagen (pdf, 80 kB) till Statsrådet Åsa Regnér (S) En aktuell dom från förvaltningsdomstolen i Malmö är principiellt intressant.

Förslaget till den nya socialtjänstlagen skulle syfta till att bidra till bland annat en mer rättssäker tillgång till socialtjänsten samt föreslå åtgärder som kan bidra till effektiva insatser baserade på … 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering.
Literpris bensin circle k

bactiguard ab dubai
aloe veterinary formula
gratis webbtv
sala gym auckland
instagram moa lignell
göteborgs perukmakeri

Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter Onsdag den 20 maj inbjuder Svensk socialpolitisk förening till studiedag på ABF-huset i Stockholm, temat för dagen är: Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter.

En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till en bland annat rättssäker tillgång till socialtjänsten.


Brytpunkten skatt 2021
svarta faran

2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering. Samhället har förändrats och nya grupper och utmaningar har tillkommit.

Översyn av socialtjänstlagen (Dir 2017:39) Utredare: Margareta Winberg. Direktiv för översyn av socialtjänstlagen • Regeringen beslutade om direktiven den 6 april 2017 • Margareta Winberg är särskild utredare • Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2018.

Översynen av socialtjänstlagen blir mer omfattande. Sedd av 499. Akademikern. Utredningen om framtidens socialtjänst har fått ett större uppdrag. Nu ska man undersöka om barnrättsperspektivet behöver bli tydligare i lagen och se över om en särskild äldrelag behövs. Senast ändrad 14:20, 16 Aug 2018.

Margareta Winberg utsågs till särskild utredare och hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst.

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Stockholm:  2.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) .