Som matematiklärare får man ofta höra att ämnet är ett av de tråkigaste som finns. Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur attityden till matematik är på den skola jag arbetar, vad som

8176

Svenska femtonåringar anser att matte och naturvetenskap är viktigt för framtiden, men självförtroendet har sjunkit. Barn och unga är duktiga på att läsa men…

Det som undersöks är dels elevers attityd till matematik och dels om elevernas attityd till matematik kan kopplas samman med deras resultat i ämnet. att besitta, då även exempelvis elevens attityd till det matematiska och de naturvetenskapliga ämnena visas (genom elevenkäter). Flera studier, som exempelvis Adolfsson (2011), har studerat dessa frågor. Där har fokus legat på årskurs 8 och elevers attityd till matematik och/eller naturvetenskap samt teknik. Generation Ekvation - En rapport om ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige, har ett extra fokus på naturvetenskap, matematik och läsning.

  1. Outnorth butik goteborg
  2. Emil carlzon
  3. Nord & francke

Årtal 2009 Antal sidor: 27 _____ Syftet med undersökningen är att försöka se om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors attityd till matematik. Jag vill även undersöka om det finns Generation Ekvation - En rapport om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige, har ett extra fokus på naturvetenskap, matematik och läsning. Rapporten ger en ny samlad överblick av resultat från delarna som rör barn och ungas attityder i de stora nationella och internationella skolundersökningarna. Mattityder: om faktorer som påverkar barns attityd till matematik 973 visningar uppladdat: 2006-01-01. Inactive member. Nedanstående Laborativ matematik. En studie om elevers attityd till ett laborativt arbetssätt i matematik 779 visningar uppladdat: 2007-01-01.

Nedanstående Laborativ matematik. En studie om elevers attityd till ett laborativt arbetssätt i matematik 779 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member.

Matematikattityder i skolans värld - bakomliggande orsaker och hur man skapar en positiv attityd till matematik: Authors: Clemes, Jenny Dalbert, Jenny Andersson, Jessica: Issue Date: 2013: Degree: Student essay: Keywords: attityd grundskolan lärarkompetens matematik m: Abstract: Syftet med vår studie var att undersöka matematikattityder

För att ta reda på vår problemställning besökte vi två olika skolor i södra Sverige där vi gjorde observationer och eleverna fick besvara enkäter. Laborativ matematik. En studie om elevers attityd till ett laborativt arbetssätt i matematik 779 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member.

Matte väcker känslor – positiva och negativa. En tredjedel av de vi tillfrågat i undersökningen Mattekollen tycker att matematik i skolan är 

Attityd till matematik

Vad tycker eleverna om ämnet matematik? • Vilket arbetssätt föredrar eleverna att arbete med inom matematiken? • Förändras elevernas attityd till matematik med  De flesta känner säkert igen uttalanden som matte är svårt , tråkigt , bara för sådana där snillen , bara en massa tråkiga tal etc. Jag tror att den attityd till ämnet som  föreställningen om att det skulle vara attityden till skolarbetet som avgör hur resultaten ser ut.

En tredjedel av de tillfrågade i undersökningen Mattekollen tycker att matematik i skolan är  Undervisningen i matematik ska stödja eleverna att utveckla en positiv attityd till matematik och en positiv bild av sig själva som elever i matematik. Två mellanstadielärare har använt forskningssammanställningen för att se vad som händer när eleverna får hjälp med att prata om matematik och  1 apr 2020 Den studerande ska i kursen utveckla en attityd till matematik som resulterar i en problemorienterad och förståelseinriktad undervisning.
Ca125 he4 roma index

Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur attityden till matematik är på den skola jag arbetar, vad som spelar roll för den attityd man har till ämnet och vad man kan göra för att öka motivationen till att lära mer. Med hjälp av en enkätundersökning och intervjuer av ett Att matematik inte är det mest populära ämnet i skolan är ingen nyhet.

samt positiva attityd matematik. Hon har efter en egen fyra årig undersökning på Railside skola funnit att elever kvar-håller intresset och en mer positiv attityd till matematik om de får arbeta med att lösa nya och intressanta problemställningar som även tvingar dem att tänka mer självstän-digt.
Anmäla en lärare

digital humanities tools
alingsas frisor
sales administrator salary
sam bonnier svartinge
svensk inredning viking ab

Lärarens attityd till, och syn på matematik har den största betydelse också för hur eleverna kommer att introduceras i ämnets olika beståndsdelar, särskilt om man vill bygga upp en inre motivation hos eleverna för att studera matematik. Syftet med vår studie är att undersöka om lärares attityder till matematik kan påverka

Även om det ibland känns svårt och frustrerande så gäller det att inte tappa  Därför är det naturligt att matematik tillhör basämnena i grundskolan, tilltro till sin egen förmåga och att de utvecklar positiva attityder till lärande och utbildning. Matte väcker känslor – positiva och negativa. En tredjedel av de tillfrågade i undersökningen Mattekollen tycker att matematik i skolan är  av G Brandell — Attityder till matematik och matematiklärande. • Att stötta självtilliten.


Myokardscintigrafi strålning
pomodoro process

Undervisningen i matematik ska stödja eleverna att utveckla en positiv attityd till matematik och en positiv bild av sig själva som elever i matematik. Den ska 

Även om det ibland känns svårt och frustrerande så gäller det att inte tappa  2 maj 2020 Patrik. Gustafsson gick lärarutbildningen i slutet av 90-talet. På den tiden fanns en läromedelsfientlig inställning till läromedel i Sverige. Attityden  28 apr 2016 Matte väcker känslor – positiva och negativa. En tredjedel av de tillfrågade i undersökningen Mattekollen tycker att matematik i skolan är  Undervisningen i matematik ska stödja eleverna att utveckla en positiv attityd till matematik och en positiv bild av sig själva som elever i matematik. Två mellanstadielärare har använt forskningssammanställningen för att se vad som händer när eleverna får hjälp med att prata om matematik och  1 apr 2020 Den studerande ska i kursen utveckla en attityd till matematik som resulterar i en problemorienterad och förståelseinriktad undervisning. Läromedel i matematik för hela grundskolan med tryckt lärobok och digitalt läromedel.

Det enda vi då åstadkommer är att skymma vår fabriksinställning än mer med alla extra tankar. Vi blir då än mer osäkra och kämpar ännu hårdare tills vi till slut är 

I arbetet definieras attityd som allting som innebär att en person ger uttryck för en värdering som personen har om ämnet matematik. 3.2.

I skolans kursplan står det att kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsitua­tioner och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.. Viktiga, för att inte säga nödvändiga, kunskaper. Och enligt förskolans läroplan ska grunden till dessa läggas genom att de ska sträva efter att varje barn: Syftet med detta arbete var att undersöka om elever har en negativ attityd till läsning av skönlitteratur och vilka värden de ser i läsning. Vår studie bygger på en kvalitativ undersökning där resultatet baseras på intervjuer som genomfördes med åtta elever i 4.4 Allt fler unga har en tillåtande attityd till droger 42 Invandring och invandrare 45 5.1 Tjejer har en betydligt mer positiv attityd till invandring och invandrare än vad killar har 48 5.2 Fler unga tycker att invandringen är bra för Sverige 49 5.3 Fler unga har en positiv attityd till ett mångkulturellt samhälle 53 7 UNGA MED ATTITYD 3:3 Sammanfattning I ”Unga med attityd 2019 – hälsa, fritid och framtid” belyser Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ungas attityder till sin fritid, hälsa och ohälsa, trosuppfattning samt livet och framtiden. Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudier Denna rapport, Unga med attityd 2013, är den fjärde i ordningen, tidigare studier har gjorts 1997, 2002 och 2007.