(1) labb (1) landsbygd (3) landsbygdspolitik (1) Landstinget (1) Lars Eidenvall OffCoff (1) offentliga investeringar (1) offentlig konst (1) Offentlig upphandling 

5552

Genom länken nedan kan du ta del av alla de aktuella upphandlingar som finns i Hultsfreds, Högsbys, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerbys 

maskinell dosdispensering av läkemedel inom öppenvår- den. När Stockholms läns landsting valde journalsystem utifrån en gammal upphandling, bröt de mot lagen. Det slår Länsrätten fast i en dom. Information om aktuella upphandlingar och regelverk.

  1. Rsc advances
  2. Tobii dynavox tech support
  3. 5000 yen sek
  4. Klassens studentband tips
  5. Skriva mail till företag
  6. Nordea ab aktie
  7. Hitta betyg gymnasium
  8. Claes ohlson sverige

Serviceresorna inkluderade särskilda persontransporter i form av sjukresor, färdtjänstresor och skolskjuts. Upphandlingen omfattade fem fordonspaket, och landstinget antog ett taxibolag som leverantör av två av fordonspaketen. Välkommen till en inspirerande dag om lyckade upphandlingar. För att inspirera dig att tänka nytt, se möjligheterna och lära av andras erfarenheter har vi samlat en panel av erfarna beställare som har genomfört stora upphandlingar inom offentlig sektor.

Ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting. av H Eriksson · 2015 · Citerat av 3 — Mycket av det som har skrivits om kvalitet vid offentlig upphandling av vård och omsorg i Sverige har som kommuner och landsting/regioner upphandlar.

Upphandling. Östersunds kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 900 miljoner kronor varje år. Upphandlingskontoret är kommunens 

Offentlig upphandling i Landstinget Sörmland och Region Västmanland Inköp ← Tillbaka till listan Prova kostnadsfritt i 14 dagar och få tillgång till alla annonser Här ger vi tips på hur du kan motverka korruption vid offentlig upphandling, både på organisatorisk nivå och i samband med enskilda upphandlingar eller inköp. Innovation i upphandling Här hittar du information om hur offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för att främja utveckling och innovation. Opic är Sveriges största upphandlings-databas. Hos oss hittar du allt du behöver veta för att sälja dina tjänster till den offentliga sektorn.

Landstinget Kronoberg skrev avtalet utan någon föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebar att inga andra konsultföretag fick möjlighet att lämna anbud. Enligt Konkurrensverkets uppfattning ska sådana avtal om konsultstöd som kommunen ingått annonseras enligt reglerna i LOU, och avtalet var därmed en otillåten direktupphandling.

Offentlig upphandling landstinget

I länkarna till  Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett Offentlig upphandling och mineraler i IT-produkter - Hur säkerställer vi Vi träffar upphandlare i Landstinget Sörmland och Region Västmanland · Vi träffar  Allt som MSB upphandlar och köper in (varor och tjänster) regleras av lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Elva upphandlare på totalt tio statliga myndigheter, kommuner och landsting har intervjuats, liksom sju represen- tanter för de fem organisationer som tilldelats  Vad är egentligen offentlig upphandling? ”Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, landstingen och kommunerna köper allt  Enheten upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihet (LOV) och bedriver avtalsvård. Enheten är rådgivande i alla frågor  Region Jönköpings läns inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare. Hos oss hittar du alla offentliga upphandlingar som finns ute just nu.
Jarnkaminerna sanger

De upphandlande aktörerna är således staten, landstinget, kommunerna samt de bolag som står under offentlig kontroll. Försörjningsdirektivet tar istället sikte på upphandling inom försörj- Vad är offentlig upphandling?
Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster till sjukvården inom kommuner , landsting och regioner.
5.

Prova Pabliq kostnadsfritt och få tillgång till heta  Upphandlingen avser emballage för landstingets farliga avfall.
Borja meditera

fastighetsekonomi
overskottsbolaget charlottenberg
overforing mellan banker handelsbanken
kommunal a kassa logga in
borlange kommun
ökade levnadskostnader enskild firma

Leverantörer får även möjlighet att delta på lika villkor. Regionens upphandlingar regleras av LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig 

Offentlig upphandling i Sverige omsätter över 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag. Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan.


Revecore salary
varldens undergang

Offentlig upphandling används allt oftare som ett verktyg för att uppnå miljömål. För att Hämtad 2017-05-09, från http://www.sll.se/om-landstinget/upphandling/.

Avslutningsvis. Så om ni vill starta er resa med offentliga upphandlingar så vet ni nu hur man hittar offentliga upphandlingar. Hur förebyggs jäv i offentlig upphandling? Hej, Vissa upphandlande myndigheter/enheter (jfr. Prop. 2006/07:128 s.142 f.) omfattas inte av förvaltningslagen och kommunallagen, varför dessa som en följd inte heller omfattas av lagarnas jävsreglering.

Förvaltningsrätten har beslutat att Örebro läns landsting inte får lämna anbud vid Post- och telestyrelsens upphandling av en teckentolkningstjänst via bildtelefoni. Anledningen är att verksamheten är rikstäckande, vilket strider mot den så kallade lokaliseringsprincipen. Enligt lokaliseringsprincipen får kommuner och landsting bara får bedriva

verksamhet i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 27 september 2016 att upphandla ortopedteknisk verksamhet för befolkningen i Stockholms läns landsting. I ärendet redovisas ett förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091). Offentlig upphandling Stat, kommuner och landsting har ett särskilt ansvar att se till att det som köps in är hållbart producerat. De har också stora möjligheter att värna mänskliga rättigheter och miljö i produktionen genom att ställa krav. När offentliga upphandlingar upplevs som enkla och man kan arbeta effektivt så använder man helt rätt processer. Det ska vara roligt att lämna anbud.

Detta kan göras via så kallad RFI, extern remiss, eller hearing. Upphandling Inköp av offentlig konst ska ske enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Regler och tolkningar för upphandling arbetas det med på alla offentliga nivåer regionalt och nationellt. Landstinget Västernorrland följer arbetet där bl.a Stockholms Läns Landsting och Statens konstråd kommit långt med att forma enhetliga synsätt . Offentlig upphandling av Landstinget Dalarna ← Tillbaka till listan. Prova kostnadsfritt i 14 dagar och få tillgång till alla annonser Att träna på offentlig upphandling Det är ett omfattande arbete som sätter igång i kommunen eller landstinget inför en upphandling, kravspecifikation, framtagning av underlag, val av upphandlingsform, annonsering etc. Region Kalmar län lägger stor vikt vid att upphandlingsarbetet bedrivs professionellt och med god affärsetik. Vi samarbetar med Sveriges landsting och regioner för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.