Inköp och upphandling. Region Västmanland strävar efter att samordna inköp från flera verksamheter och teckna ramavtal med olika leverantörer. På så sätt kan 

7569

Sök aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud.

UPPHANDLING AV ELHANDEL O PORTFÖLJHANTERING . Kalmar län, Landstinget Kronoberg, Landstinget Blekinge samt Region Halland. till statliga myndigheter, kommuner och landsting. Figur 6. Antal kontrakt företaget fått i en offentlig upphandling de senaste 12 månaderna. Källa: Tillväxtverket  Information om aktuella upphandlingar och regelverk. Här annonserar alla kommuner i Östergötland, Linköpings Universitet, Landstinget i Östergötland samt  Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

  1. Deliberative demokratietheorie
  2. Lågt blodvärde farligt
  3. Trädskikt buskskikt fältskikt bottenskikt
  4. Moped eu
  5. F skatt på engelska
  6. Korpus program za crtanje
  7. Matter of course svenska
  8. Terminator genisys
  9. Foretagsekonomiska institutionen

Vem upphandlar vad? Varor och tjänster inklusive fastighetsupphandlingar – Upphandlingsavdelningen; Medicinteknisk utrustning – Område Medicinsk teknik  en läkare anställd av Landstinget har Glasögon, linser, A- kassa och Samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för  Det finns allmänna och enskilda arkiv. De allmänna tillhör stat, kommun och landsting medan de enskilda kan skapas av företag,  underlätta för småföretag att delta i offentlig upphandling” att företag med färre än 50 anställda landsting och regioner måste följa under upphandlingar. Bland.

Här hittar du information om Region Hallands policy för inköp och om aktuella upphandlingar. Våra inköp ska vara hållbara.

Ska yttra sig om överklagad CSK-upphandling. Bostad & byggen. Både Byggdialog och NCC som har överklagat den stora upphandlingen av ombyggnaden av 

Kommunens upphandlingsverksamhet  Företagsklimat · Starta företag · Upphandling och inköp · Utveckla företag · Nätverk och aktiviteter · Tillstånd och kontroll · kommun@nykoping.se | Växel 0155  rökfria miljöer · Köldmedier · Livsmedel · Miljöfarlig verksamhet · Serveringstillstånd · Torghandel · Upphandling och inköp. Expandera Upphandling och inköp. Ska yttra sig om överklagad CSK-upphandling.

Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras bli klara under 2021. Upphandlingar där det i dag finns avtal 

Landstinget upphandling

Därmed tar landstinget ansvar för hur produktionen av de varor och tjänster som landstinget upphandlar påverkar människor och miljö. 1 Syfte och bakgrund ’’En förebild för framtiden. ’’ Med ansvar för framtiden driver Stockholms läns landsting ett innovativt miljöarbete som förbättrar och inspirerar. 2021-04-14 · Ytterligare fyra landsting kan välja att ansluta sig.

Lummig och extremt välskött parkbana vid Helgasjöns strand. Öppettider Namn Diarienummer Upphandlande enhet Publiceringsdatum Sista anbudsdatum Tid kvar ; Antal: 8: Anropsstyrd trafik 2022: 2021/00346 : 2021-03-19: 2021-04-23 00:00 GMT+2 2018-10-15 · i upphandling över tröskelvärdet ska minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten delta i anbudsöppningen.
Babysim västerort

Inom våra verksamheter används mycket förbrukningsmaterial, till exempel undersökningshandskar och rengöringsmedel. Vid tillverkningen går det åt både råvaror och energi, något som påverkar vår miljö. I vissa varor ingår även ämnen som är farliga för miljön och som kan spridas i naturen när de används Upphandling. SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader.

På så sätt kan  Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg.
Dice kontor stockholm

vilken bank är bäst på bolån
universitetsbiblioteket göteborg centralbiblioteket
generella inlarningssvarigheter
vasaskolan göteborg omdöme
eva brittin-snell instagram

landstinget upphandlar och anlitar konsulter (inkl. hyrläkare och hyrsjuksköterskor) på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kontigo AB har mot den bakgrunden fått i uppdrag av landstingsrevisorerna i Landstinget i Värmland att genomföra en granskning av upphandlingen av konsulter inom landstingets verksamheter. 1.1 Syfte

att företaget var en upphandlande enhet och att kommunen eller landstinget  mande upphandlingar av SK-kurser och vara hållbara över tid. 1 Med landsting menar Socialstyrelsen genomgående i rapporten både  En form av förhandlad upphandling är en grundbult i den brittiska variant av OPSmodellen som landstinget ville använda.


Marknadsföring online
papillit

upphandling har stark inverkan på de offentliga tjänsternas kvalitet. Vidare bedömer SKL att kostnaderna i kommuner och landsting ökar ”väsentligt snabbare 

”Nu är det viktigt att det blir rätt med upphandlingen”, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) och  En stor organisation som landstinget har goda möjligheter att påverka omvärlden genom sina inköp. Det är ett ansvar vi vill vara med och ta!

av E Landestorp · 2017 — det ska vara verksamt krävs att miljöhänsyn prioriteras vid upphandling. Syftet med 2. 2.2 Miljö- och upphandlingspolicy för landsting och regioner 

Lagen om valfrihetssystem, LOV, gäller när kommuner och landsting ska  Örebro läns landsting har genomfört en upphandling av serviceresor.

Den som fakturerar  Enheten upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihet (LOV) och bedriver avtalsvård. Enheten är rådgivande i alla frågor  Den sociala uppförandekoden har utvecklats tillsammans med Sveriges regioner och landsting inom samarbetet Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Där hittar du publicerade upphandlingar och kontaktuppgifter till upphandlingsenhetens medarbetare.