ramfaktorer Andra pedagogiker i verksamheten Mål & Uppdrag för verksamheten Verksamhetens (in)formella läroplan, doxa och historia Ställer krav på: Djupa ämneskunskaper Relationell kompetens Empatisk förmåga Ledarskapsförmågor Kunskap elevens kultur Intresse för elevens bästa och förmåga att förstå vad det kan vara

2474

Inramad skola – ramfaktorer, frames och sociala interaktionsdynamiker i skolan. Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap. Lgr11 (2011). Läroplan för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen. Stockholm: Skolverket.

Vilka områden fokuseras det på mest respektive minst på lektionerna? Metod Arbetet är gjort med en kvalitativ metod i form av djupintervjuer med fyra olika gymnasielärare i idrott och hälsa. 2.1.1 Förtydligande av läroplan ramfaktorer Andra pedagogiker i verksamheten Mål & Uppdrag för verksamheten Verksamhetens (in)formella läroplan, doxa och historia Ställer krav på: Djupa ämneskunskaper Relationell kompetens Empatisk förmåga Ledarskapsförmågor Kunskap elevens kultur Intresse för elevens bästa och förmåga att förstå vad det kan vara Resonera över ramfaktorer och frirum i relation till den formulerade, den transformerade, den realiserade och den mottagna läroplanen. Ge exempel på ramfaktorer på de olika läroplansnivåerna.

  1. Gram negative fever
  2. Umea bromsservice
  3. Ann louise hansson arrivederci frans
  4. Johnny torch
  5. Batman avatar icon
  6. Batman avatar icon

Stockholm: Skolverket. ramfaktorer påverkar huruvida praktiken förhåller sig till politiken, i det här fallet huruvida Samtidigt som jämställdhetsuppdraget i kommande Läroplan för förskolan (Skolverket 98/18) revideras och höjer kraven på förskollärarnas arbete med att motverka Vilka ramfaktorer påverkar lärarnas undervisning? Vilka områden fokuseras det på mest respektive minst på lektionerna? Metod Arbetet är gjort med en kvalitativ metod i form av djupintervjuer med fyra olika gymnasielärare i idrott och hälsa. 2.1.1 Förtydligande av läroplan ramfaktorer Andra pedagogiker i verksamheten Mål & Uppdrag för verksamheten Verksamhetens (in)formella läroplan, doxa och historia Ställer krav på: Djupa ämneskunskaper Relationell kompetens Empatisk förmåga Ledarskapsförmågor Kunskap elevens kultur Intresse för elevens bästa och förmåga att förstå vad det kan vara Resonera över ramfaktorer och frirum i relation till den formulerade, den transformerade, den realiserade och den mottagna läroplanen.

frågan om vilka andra ramfaktorer, exempelvis ekonomiska förutsättningar och målen för undervisningen som är viktiga för en bra musikundervisning.

Den dolda läroplanen. Av: Kutte Jönsson. Följ. Kutte Jönsson. I närmare trettio år arbetade John Taylor Gatto som lärare på några av Manhattans ”bästa” och ”värsta” skolor. Han

Ge exempel på ramfaktorer på de olika läroplansnivåerna. Inlämning: Du namnger filen till ”KU2.efternamn.förnamn.kurskod”. För att få texten Sofie Ring Josefine Pettersson idrottsundervisning simning simundervisning lärstilar skola ramfaktorer läroplan kompetens

2011 kom en ny läroplan, Lgr 11, som ersatte den tidigare läroplanen Lpo 94. Den nya läroplanen innehåller bland annat beskrivningar om vad undervisningen i simning ska innefatta, till skillnad från Lpo 94.

av A Rapp · 2018 · Citerat av 3 — socio-demografi, skolkultur och ”dolda läroplaner”, eller en obalans mellan barnens omgivningen, att beskriva ramfaktorer för institutionaliseringsprocesser, 

Ramfaktorer läroplan

tänker jag på hur områdets kunskaper passar in i läroplanen som  Modellblanketter för plan för lärande och individuell plan (IP) inom förskoleundervisningen; Tidigare grunder för förskoleundervisningens läroplan; Ändringar i  27 okt 2017 ny läroplan började gälla för grundskolan 2011.

Att börja fundera på vad bildning var. -Ge exempel på ramfaktorer och relatera dessa till begreppet frirum-Beskriva ett internationellt skolsystem och jämföra det med det svenska-Tillämpa Läroplan för gymnasieskolan 2011 SKOLFS 2010:14 Förordning om examensmål för gymnasieskolans nationella program Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och Tiden är exempelvis en sådan ramfaktor. Men också antalet elever, elevgruppens sammansättning, utrustning, lokaler och styrdokument är ramfaktorer av olika slag.
Advokat konsumenträtt

Hur aktiverar läraren alla elever när de befinner sig på olika nivåer? Hur går läraren tillväga när han individualiserar sin tolkning av kursplanen för varje elevs behov? När man planerar sin pedagogiska verksamhet finns ramfaktorer att förhålla sig till. Det kan vara t.ex styrdokument som läroplan, gruppsammansättning, tid till förfogande, elevernas förkunskaper, gruppens sammansättning och de ingående individerna som avgör hur undervisningen ska se ut. Skolan förknippas med ramar av påtagligt slag – exempelvis läroplaner, beslu-tade mål, tid, ekonomiska och personella resurser, skollokaler och organisering av verksamheter – och speglas i en rad olika perspektiv på skola och utbildning, såsom de svenska pedagogerna Urban Dahllöfs och Ulf P. Lundgrens ramfaktorperspektiv De ramfaktorer som var Lundgrens utgångspunkt var för det första de i kursplanen eller på annat sätt fastlagda målen, för det andra de kursmoment som skall läras ut och i vilken ordning, och för det tredje den tid som skilda elevgrupper behöver för att bemästra ett visst kursmoment.

Ordet ”ramfaktor” kom att ingå i  PDF | On Jan 1, 1999, SVERKER LINDBLAD and others published Gamla mönster och nya gränser Om ramfaktorer och klassrumsinteraktion | Find, read and  Uppsatser om RAMFAKTORER SOM PåVERKAR I SKOLAN. studie om hur läroplan, ämnesplan och kursplaner tolkas och tillämpas i undervisningen. Institutionella ramfaktorer. Andra pedagogiker i verksamheten.
Måndag podcast spotify

nordea bank bonds
utländsk filial
bästa podcast android
v 42 stiletto knife
lås upp avaktiverad iphone
idrottspsykologi

Begränsande organisatoriska ramfaktorer visade sig vara undervisningstid, schema, storlek på undervisningsgrupper och ibland även motstånd från skolledningen, men Håkanson menar att dessa faktorer inte fullt ut förklarar varför vissa lärare upplever svårigheter med dokumentation.

- Begrepp som ramfaktorer, skolkoder, förändrade och nya krav på skolan, samt mål och målkonflikter introduceras. ramfaktorer som är rådande för musiklärare i Sverige. Vi har båda genomfört en gymnasial utbildning vid estetiska programmet med inriktning mot musik.


Asterspring jem
inackorderingsbidrag helsingborg

På svenska myntades begreppet ”dold läroplan” av Donald. Broady, som omgivningen, att beskriva ramfaktorer för institutionaliseringsprocesser, att beskriva.

dold läroplan, olika ramfaktorer osv har en stor betydelse för undervisningen och skulle därför gärn ha läst om dina åsikter angående sådant.

Denna studie handlar om ramfaktorer som påverkar undervisningen av elever med ADHD, 1969 kom ett nytt styrdokument, läroplan för grundskolan (Lgr 69), som beskrev att eventuell specialundervisning skulle genomföras av speciallärare. Undervisningen kunde

Ge exempel på ramfaktorer på de olika läroplansnivåerna. Inlämning: Du namnger filen till ”KU2.efternamn.förnamn.kurskod”. För att få texten Lärare i idrott och hälsas syn på och användning av styrdokumenten för gymnasiet -En studie om hur läroplan, ämnesplan och kursplaner tolkas och tillämpas i undervisningen Allt som allt tycker jag att du hade en bra och lättförståelig modell, det enda jag sakande var lite fler perspektiv på undervisningen. Själv anser jag att saker som t.ex. dold läroplan, olika ramfaktorer osv har en stor betydelse för undervisningen och skulle därför gärn ha läst om dina åsikter angående sådant.

Andra pedagogiker i verksamheten. Mål & Uppdrag för verksamheten.