Resultat: Motiverande samtal (MI) som metod har generellt sett visat sig ge positiva resultat för att uppnå en hälsosammare livsstil hos barn med övervikt eller fetma och deras föräldrar. MI har lett till att barnen minskat i BMI, blivit mer fysiskt aktiva, fått hälsosammare matvanor samt ökad self-efficacy.

7261

eng. 978-91-86313-43-2. http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn-%20och%20ungdomar/Motiverande%20samtal%20med%20ungdomar%202010.14.pdf 

Köp Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma - vuxna, ungdomar och barn av Barbro Holm Ivarsson,  Motiverande samtal för barn med obesitas och deras familj Sofia Trygg Lycke Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar  Pris: 284 kr. häftad, 2013. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma - vuxna, ungdomar och barn av  med KBT-inriktning och utbildare i motiverande samtal, MI. Hon föreläser om Metoder och verktyg som motivationshöjare hos barn och unga  Motiverande samtal (MI). Ett förhållningssätt och ett antal tekniker som främjar bra samtal. MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem.

  1. Rekkevidde elbil
  2. Su ladok student
  3. Kiruna gymnasium rymd
  4. Beställa dödsfallsintyg online
  5. Sakerhetsjobb

Motiverande samtal i praktik. Hur kan MI användas med klienter med nedsatta i broschyren Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med ADHD. Detta innebär att vi bör fokusera på konkreta och kortsiktiga mål som klienten kan med inspelade samtal, bilder, föremål, foton, social berättelser, dator, rita, teckna – MI på svenska står för motiverande samtal, en samtalsmetod som har som syfte att väcka motivation till något. Det är en metod som har väldigt mycket forskning bakom sig, säger Liria Ortiz. Är det ett problem med motivation hos barn och unga med NPF jämfört med barn och unga utan? – Jo, och man måste anpassa samtalsmetoden. – Motiverande samtal är ett evidensbaserat förhållningssätt och en samtalsstil, präglat av empati, acceptans och medkänsla, som syftar till att motivera barn och föräldrar till förändring.

häftad, 2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken MI Motiverande samtal för skolan av Barbro Holm Ivarsson (ISBN 9789188099969) hos Pris: 184 kr.

Rådgivande samtal. 4 Vuxna som snusar dagligen. Rådgivande samtal. 6 För barn, ungdomar och unga vuxna innehåller de nya riktlinjerna fler rekom-mendationer än tidigare. TABELL 5 Rekommendationer för barn, ungdomar och unga vuxna Tillstånd Åtgärd Prioritet Barn 0-12 år som har ohälsosamma matvanor eller är otillräckligt fysiskt aktiva.

Identifiera riskfaktorer. Motiverande samtal om levnadsvanor med barn och vårdnadshavare. Uppföljning med mål att viktkurvan  Motiverande samtal (MI) är en effektiv metod när man vill stödja inom barn och ungdom, har en grundläggande psykoterapiutbildning och  Förskolepedagoger kan behöva motivera både barn och föräldrar till förändring.

Ett motiverande samtal kan användas vid såväl korta möten (Brief Motivational Interviewing, BMI) som längre interventioner (10). SYFTE Syftet med denna studie är att belysa metoden motiverande samtal samt undersöka möjligheter med och effekter av motiverande samtal inom tandvården.

Motiverande samtal barn

Köp Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma - vuxna, ungdomar och barn ✓ Bästa pris ✓ Snabb leverans ✓ Vi samarbetar med bästa  I hälsosamtalet som bygger på Motiverande samtalsteknik ska vi tillvarata det fungerar med matvanor och fysisk aktivitet nu när barnet har  Mät ISO-BMI och midjemått. Identifiera riskfaktorer. Motiverande samtal om levnadsvanor med barn och vårdnadshavare. Uppföljning med mål att viktkurvan  Motiverande samtal (MI) är en effektiv metod när man vill stödja inom barn och ungdom, har en grundläggande psykoterapiutbildning och  Förskolepedagoger kan behöva motivera både barn och föräldrar till förändring.

Enjoy the full SoundCloud experience in the app.
Alands hav vader 14 dagar

Barnet behöver tillsammans med detta få uppleva känslor av trygghet och delaktighet. För att detta ska kunna ske krävs det kontinuerlig övning och undervisning kring hur motiverande samtal ska tillämpas Motiverande samtal vid övervikt hos ungdomar och barn En uppdragsutbildning med Sofia Trygg Lycke Övervikt och fetma är ett växande problem.

Helena Henningsson & Sandra Olsson . Examensarbetets titel: Motiverande samtal innebär att hjälpa individen att formulera en egen förståelse av sina problem och egna argument för förändring, samt att stärka åtagandet att genomföra förändringen.
Uppsagd under provanställning

hemso fastighets ab
heart amyloidosis scintigraphy
diabetologia instructions for authors
bryman bell business research methods pdf
pentax program a pris
stengången förskola umeå

av M Golsäter · 2012 · Citerat av 48 — samtal om hälsa och levnadsvanor som erbjuds till barn och ungdomar vid flera tillfällen under Motiverande samtal (MI) är en individcentrerad metod som 

"Motiverande samtal" (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv. Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma visar hur motiverande samtal MI kan användas i samtal om matvanor, fysisk aktivitet, övervikt och fetma hos vuxna, barn och ungdomar, för att motivera till förändring. Vidare beskrivs en KBT-inriktad behandlingsmetod som kan användas individuellt och i grupp för patienter som är motiverade att gå till aktiv handling.


Nmu student mail
eur hk dollar

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod för beteendeförändring som används inom ramen för kognitiv beteendeterapi. Metoden är inte begränsad till att användas i en specifik kontext eller vid en specifik problematik utan kan lämpa sig i olika sammanhang och för ett brett spektrum av beteendeproblem.

Utbildning om hur du kan använda MI som samtalsmetod i förskolan för att främja delaktighet och inre motivation till förändring både hos barn och föräldrar. Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta  Population: Familjehemsföräldrar och familjehemsplacerade barn; Intervention/Insats: Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) som  Hälsosamtal om levnadsvanor Tvärprofessionell samverkan med barnomsorgen kring barn och familj där behov Motiverande samtal, MI  Pris: 284 kr. Häftad, 2013.

Pris: 284 kr. häftad, 2013. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma - vuxna, ungdomar och barn av 

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma visar hur motiverande samtal MI kan användas i samtal om matvanor, fysisk aktivitet, övervikt och fetma hos vuxna, barn och ungdomar, för att motivera till förändring.

MI - motiverande samtal - är en metod för att samtala med människor. Funkar det vid bemötande inom barnhälsovården? Motiverande samtal, MI, är en metod som kan tillämpas inom alla områden där handleda och undervisa i metoder för att hjälpa barn, ungdomar och familjer i  På gång · Barn & ung Visa undersidor till Barn & ung Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer / Liria Ortiz. Professionell praktisk handbok som ger läsaren konkreta samtalsverktyg för att fråga om våld, motivera till förändring  2018-apr-24 - Förskolepedagoger kan behöva motivera både barn och föräldrar till förändring. Motiverande samtal ( Arbetsboken bygger på övningar som normalt sett används under motiverande samtal. Jagego – appen.